Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia – Muhammad Abdurrahman

Rp101,000

Islam mengatur seluruh kehidupan manusia khususnya bagaimana berakhlak mulia. Islam mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, dengan binatang dan lingkungan sekalipun. Antara anak dengan orang tua (ibu/bapak), antara yang muda dengan yang lebih tua, antara guru dan murid, antara atasan dan bawahan, antara manusia dan Sang Khaliknya, dan antara manusia dengan manusia lain yang berbeda keyakinan semuanya ada panduannya dalam Islam.

Islam juga mengatur akhlak terhadap pemimpin, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap ulama dan akhlak bernegara sekalipun. Di samping itu, kita diperkenalkan pula akhlak berpakaian, akhlak dalam bertutur kata, akhlak dalam berjual beli, akhlak dalam berperang dan akhlak dalam beribadah kepada Allah. Semua ini telah diperlihatkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw., dalam seluruh kehidupannya dan akhlak baginda telah diakui Allah dalam Al-Qur’an dan juga diakui oleh kebanyakan non-Muslim (orientalis Barat).

Buku ini akan membahas mengenai akhlak-akhlak tersebut. Selain itu, buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa berbagai fakultas di perguruan tinggi Islam yang mempelajari mata kuliah aklak dan akhlak tasawuf. Bahkan buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan pembaca karena kita dapat melihat suatu wujud dan dimensi manusia yang memiliki peradaban dan moral tinggi atau rendah dengan akhlak seseorang, sekelompok masyarakat, hingga suatu bangsa. Dengan demikian, akhlak sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan oleh dimensi global yang kekinian untuk menjaga kemaslahatan manusia.

  • Penulis: Dr. Muhammad Abduraham, M.Ed.
  • ISBN: 9789797699055
  • Halaman: 314
  • Ukuran: 13,5 x 20,5
  • Tahun Terbit: 2016

Review

Belum ada ulasan.

Be the first to review “Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia – Muhammad Abdurrahman”

Pin It on Pinterest

Share This